Podstawową zmianą w nowych formularzach jest:

1) rozróżnienie między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy;

2) umożliwienie odrębnego wykazania transakcji/innych zdarzeń dokonywanych przez spółki tworzące PGK, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Do 30.9.2018 r. uproszczone sprawozdanie może być składane według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach.