W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 409 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.2.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy podatkowych w wersjach: CIT-8(30), CIT-8/AB(5), CIT-8/O(17), CIT/BR(8), CIT/8S(8), CIT/8SP(5), CIT/IP(3), CIT/WW(3), CIT/WZ(2), CIT/WZG(2) i CIT/KW(1).

Wzory te stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r. Dotyczy to także podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2020 r. oraz zakończył się po 31.12.2019 r. – nowe wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym.

Ważne

Podatnicy, którzy po 31.12.2020 r. dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, składają zeznanie za rok podatkowy kończący się z dniem 31.12.2020 r. i później według wzorów formularzy CIT-8 i CIT/KW w nowym brzmieniu.