W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2337 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 14.11.2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory następujących formularzy podatkowych:

 • CIT-6R – załącznik nr 1;
 • CIT-6AR – załącznik nr 2;
 • CIT-9R – załącznik nr 3;
 • CIT-10Z – załącznik nr 4;
 • CIT-11R – załącznik nr 5;
 • CIT-8 – załącznik nr 6;
 • CIT-8AB – załącznik nr 7;
 • CIT-5 – załącznik nr 8;
 • CIT-8/O – załącznik nr 9;
 • CIT-D – załącznik nr 10;
 • CIT-7 – załącznik nr 11;
 • IFT-2/IFT-2R – załącznik nr 12;
 • CIT/BR – załącznik nr 13;
 • CIT/MIT – załącznik nr 14;
 • CIT/8S – załącznik nr 15;
 • CIT/8SP – załącznik nr 16;
 • CIT/PGK – załącznik nr 17;
 • CIT/PM – załącznik nr 18;
 • CIT/IP – załącznik nr 19;
 • CIT/WW – załącznik nr 20.
Ważne

Wzory powyższe stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od 1.1.2019 r.

Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2019 r. oraz zakończył się po 31.12.2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Ponadto, uchylono tym samym rozporządzenie Ministra Finansów z 25.6.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1268 ze zm.).