W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 430 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 9.3.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa wzory formularzy podatkowych: VAT-R(14), VAT-5(3), VAT-5UE(3) oraz VAT-Z(6).