Od 1.1.2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2853). W rozporządzeniu określono nowe wersje następujących wzorów deklaracji:

1) AKC-4/AKC-4zo – deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (zał. nr 1),

2) AKC-4/H – podatek akcyzowy od energii elektrycznej (zał. nr 2),

3) AKC-WW/AKC-WWn – deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (zał. nr 3),

4) AKC-KZ – kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (zał. nr 4).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające przed 1.1.2023 r. należy stosować wzory ww. deklaracji obowiązujące do 31.12.2022 r.