W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określono nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-4R i PIT-8AR.

Zmiany mają na celu dostosowanie wzorów formularzy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR do zmienionych przepisów prawa podatkowego w zakresie przedłużenia przekazania przez płatników podatku PIT zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników w styczniu 2021 r. – do 20 sierpnia 2021 r. Rozwiązanie to uregulowano w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16.2.2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 318). Wprowadzenie zmian we wzorach deklaracji PIT-4R i PIT-8AR pozwoli płatnicom poinformować urząd skarbowy o skorzystaniu z prolongaty i wskazać miesiące, za które z tej pomocy skorzystali. Nowe formularze będą mieć zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2021 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.