Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2104) utraci moc z 1 października 2020 r., aby uniknąć luki w prawie należało wydać rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług VAT-8 i VAT-9M. Nowe rozporządzenie będzie adresowane tylko do podmiotów, o których mowa w art. 99 ust. 8 VATU (VAT-8) oraz w art. 99 ust. 9 VATU (VAT-9M), czyli podatników, którzy nie mają obowiązku składania głównych deklaracji VAT przeznaczonych dla podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, ale rozliczających podatek od nabycia wewnątrzwspólnotowego bądź importu lub dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 VATU. Zgodnie z art. 99 ust. 7 VATU dotyczy to podmiotów zwolnionych od podatku.

Nowe wzory deklaracji VAT-8 i VAT-9 będą mieć zastosowanie począwszy od rozliczeń za październik 2020 r.