Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. Takie rozbudowane pliki będą zawierać dane, które pozwolą na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w elektronicznej formie.

Rozpoczęte konsultacje będą dotyczyć szczegółowych struktur w formule JPK_VAT, które przygotowano z myślą o rozliczeniach miesięcznych i kwartalnych. Struktury JPK_V7K i JPK_V7M zostały opracowane na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, skierowanego równolegle do konsultacji publicznych.

Jak informuje ministerstwo, uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowych przekształconych plików JPK_VAT w wariancie dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 16.8.2019 r. w formie elektronicznej na adres: [email protected].