Ostatnio rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2022 r. Z informacji opublikowanych przez Kancelarię Premiera możemy dowiedzieć się m.in. o tym, na jakim poziomie ustalona została wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2022 r. To właśnie te wartości decydują o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku, dlatego już można obliczyć wysokość składek ZUS na 2022 r., jakie zapłacą zarówno tzw. nowi przedsiębiorcy, jak i Ci, którzy działalność gospodarczą prowadzą dłużej niż 30 miesięcy.

Nowe firmy zapłacą wyższe składki ZUS

Nowi przedsiębiorcy są zwolnieni z opłacania składek ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Po upływie tej półrocznej ulgi, przedsiębiorca wchodzi w okres składek preferencyjnych. Przez kolejne 24 miesiące nowy przedsiębiorca może korzystać ze składek ZUS w obniżonej wysokości. Co istotne, wysokość składek preferencyjnych kalkulowana jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pensja minimalna wynosi obecnie 2800 zł. Ogłoszone właśnie rządowe założenia przewidują jednak, że w 2022 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie do kwoty 3000 zł. Oznacza to wzrost o 7,1%. O tyle też wzrosną składki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2022 r.

Ile zatem wyniosą ulgowe składki ZUS po podwyżce na poziomie 7,1%? Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie podstawa ta wynosi 840 zł. Ulgowe składki dla nowych firm liczone od tej podstawy wynoszą aktualnie 647,59 zł miesięcznie.

Od stycznia 2022 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 900 zł. W związku z tym ulgowe składki ZUS w 2022 r. wzrosną do następujących wartości:

Preferencyjne składki ZUS na 2022 rok Wzrost w stosunku do 2021 roku
Składka emerytalna 175,68 zł wzrost o 11,71 zł
Składka rentowa 72,00 zł wzrost o 4,80 zł
Składka chorobowa 22,05 zł wzrost o 1,47 zł
Składka wypadkowa 15,03 zł wzrost o 1,00 zł
Łącznie preferencyjne składki ZUS bez składki zdrowotnej 284,76 zł wzrost o 18,98 zł

(7,1%)

Do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną (obecnie 381,81 zł). Wysokość składki zdrowotnej liczona jest jednak inaczej i zostanie opublikowana dopiero za kilka miesięcy.

W ramach tzw. Nowego Ładu, składka zdrowotna od 2022 r. prawdopodobnie kalkulowana będzie w zupełnie inny sposób niż obecnie. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej dla wielu przedsiębiorców oznaczać będą bardzo duży wzrost tej daniny.

Składki ZUS dla firm wyższe aż o 11%

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata, zapłacą składki ZUS w standardowej wysokości. Wysokość tych składek kalkulowana jest na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Z założeń do budżetu, opublikowanych przez Kancelarię Premiera, wiadomo, że rząd zakłada wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 6,2% w 2021 r. oraz o 6,4% w 2022 r. Znając wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2020 r. (które wyniosło 5167,47 zł), możemy obliczyć, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 2022 r. wyniesie 5839,08 zł.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwota 3503,45 zł. Składki ZUS dla przedsiębiorców na 2022 r. wynosić będą zatem odpowiednio:

Składki ZUS na 2022 rok Wzrost w stosunku do roku 2021
Składka emerytalna 683,87 zł wzrost o 67,94 zł
Składka rentowa 280,28 zł wzrost o 27,85 zł
Składka chorobowa 85,83 zł wzrost o 8,52 zł
Składka wypadkowa 58,51 zł wzrost o 5,81 zł
Składka na Fundusz Pracy 85,83 zł wzrost o 8,52 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 1194,32 zł wzrost o 118,64 zł

(11%)

Obecnie znana jest jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie wiadomo jaka będzie jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

Łącznie, pełne składki ZUS na 2022 r. (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1194,32 zł, wobec 1075,68 zł w 2021 r. Oznacza to wzrost o 118,64 zł, czyli aż o 11% w stosunku do 2021 r.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ogłoszonymi przez rząd planami, składka zdrowotna od stycznia 2022 r. kalkulowana będzie w zupełnie inny sposób niż dotychczas i uzależniona będzie od wysokości dochodu przedsiębiorcy. Drastycznych podwyżek składki zdrowotnej prawdopodobnie unikną jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy od przyszłego roku zmienią formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak i w tym przypadku minimalna składka zdrowotna ma wzrosnąć z obecnych 381,81 zł do poziomu 509,08 zł.

Po uwzględnieniu tej najniższej wysokości nowej składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2022 r. wyniesie ok. 1703 zł miesięcznie, czyli ok. 246 zł więcej niż obecnie.

Źródło:

zus.pl