Ministerstwo opublikowało pakiet nowych rekomendacji, które wypracowano podczas V Forum Cen Transferowych (FCT). Nowe rekomendacje odnoszą się do hierarchii stosowania oraz wyboru metod weryfikacji cen, a także transakcji refaktur. Teraz propozycje te są poddane konsultacjom podatkowym. Tegoroczne forum odbyło się 12.3.2019 r. w siedzibie resortu finansów. W spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, ale też biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się kwestiami dotyczącymi cen transferowych.

Nowe rekomendacje są teraz poddane konsultacjom podatkowym, w trakcie których każdy zainteresowany może przedstawić dodatkowe propozycje czy uwagi.

Wyniki prac Forum Cen Transferowych we wskazanym zakresie, a także zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/.