Nowe przepisy dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 22.2.2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 404). Przepisy rozporządzenia dostosowano do zmian w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114) i w ustawie z 19.3.2004 r. Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 167 ze zm.).

W odniesieniu do przepisów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy nowe rozporządzenie powiela rozwiązania, które obowiązywały do tej pory.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych