Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 22.2.2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 404). Przepisy rozporządzenia dostosowano do zmian w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114) i w ustawie z 19.3.2004 r. Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 167 ze zm.).

W odniesieniu do przepisów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy nowe rozporządzenie powiela rozwiązania, które obowiązywały do tej pory.