W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone:

  • ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która zacznie obowiązywać 1.1.2021 r. oraz
  • ustawa z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).