Już za miesiąc wchodzą w życie nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jedną z najistotniejszych zmian, jakie czekają przedsiębiorców od 2022 r. jest wprowadzenie nowych zasad opłacania składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna od 2022 roku

Stała, ryczałtowa składka zdrowotna, opłacana co miesiąc w tej samej wysokości, odchodzi do lamusa. Od stycznia większość przedsiębiorców musi przygotować się na opłacanie zmiennej składki zdrowotnej, uzależnionej od wysokości dochodów firmy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawki 17% i 32%), zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% swoich dochodów. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, składka zdrowotna wyniesie 4,9% dochodu.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Składka zdrowotna w ryczałtowej wysokości zachowana zostanie jedynie dla dwóch pozostałych grup przedsiębiorców, czyli tych rozliczających się kartą podatkową oraz – w ograniczonym zakresie – dla osób, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej w 2022 roku zapłacą co miesiąc stałą kwotę składki zdrowotnej w wysokości 270,90 zł.

Z kolei tzw. ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną w stałej wysokości, ale uzależnionej od wysokości przychodów. Zgodnie z nowymi przepisami, firmy na ryczałcie zapłacą bowiem każdego miesiąca jedną z trzech kwot, w zależności od przedziału, w jakim kształtują się ich roczne przychody:

  1. przychody < 60 000 zł, to składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 320 zł);
  2. przychody 60 000 – 300 000 zł, to składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 540 zł);
  3. przychody > 300 000 zł, to składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 960 zł).

W przypadku aż trzech z czterech grup przedsiębiorców (zasady ogólne, liniowcy i ryczałtowcy), wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wartości zmiennej, tj. dochodów bądź przychodów firmy.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek raportowania do ZUS informacji o przychodach i dochodach firmy (w przypadku liniowców i firm na zasadach ogólnych), bądź informacji o samych tylko przychodach (ryczałtowcy).

Nowy obowiązek przedsiębiorcy – miesięczne deklaracje o bieżących przychodach i dochodach

Zgodnie z nowymi przepisami, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, należąca do jednej ze wspomnianych trzech grup, będzie zobligowana do składania comiesięcznych deklaracji zawierających informację o bieżących przychodach i dochodach. Nowe deklaracje będą składane do ZUS do 20. dnia kolejnego miesiąca i będą podlegać weryfikacji przez tę instytucję.

Warto nadmienić, iż do tej pory jednoosobowe działalności gospodarcze (tj. firmy niezatrudniające żadnych pracowników) nie miały obowiązku składania do ZUS żadnej comiesięcznej dokumentacji. Od stycznia 2022 roku ten stan ulegnie jednak zmianie. Wszyscy przedsiębiorcy, o których mowa powyżej, będą zobligowani do comiesięcznego raportowania do ZUS swoich danych finansowych.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Jakie deklaracje złożyć do ZUS w 2022 roku?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia określającego nowe wzory deklaracji. Zmianie ulegną dwa najczęściej używane formularze, tj.:

  1. deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz
  2. raport imienny ZUS RCA.

To właśnie te dwie deklaracje zostały zmodyfikowane na potrzeby przepisów Polskiego Ładu i to one służyć będą do raportowania comiesięcznych przychodów i dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę.

Deklaracja ZUS DRA składana jest przez wszystkich zobowiązanych przedsiębiorców, w tym również firmy jednoosobowe. Z kolei deklaracja ZUS RCA składana jest dodatkowo przez tych przedsiębiorców, którzy są płatnikami również dla innych ubezpieczonych (np. pracowników, zleceniobiorców).

Co znalazło się w nowych wzorach deklaracji? 

Zmianie uległa niemal cała druga strona każdej z deklaracji. W nowych deklaracjach przedsiębiorca każdego miesiąca informował będzie ZUS o wybranej przez siebie formie opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt).

W dalszej części zmienionej deklaracji przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia takich informacji jak:

  1. suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym (kwota przychodów osiągniętych od początku roku do końca miesiąca, za który dokonywane jest rozliczenie) oraz
  2. kwota dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu.

Kolejna część każdej z deklaracji zawiera dodatkowo tzw. roczne rozliczenie składki zdrowotnej i służyć będzie do wykazania różnic między składką należną za cały rok, a sumą rzeczywiście zapłaconych składek miesięcznych. Ta część deklaracji wypełniana jednak będzie tylko raz do roku i jedynie przez osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Źródło: zus.pl