W rozporządzeniu określono nowe wzory deklaracji: deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) oraz deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11).

Wprowadzenie nowych wzorów stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 14b ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), polegającymi na zniesieniu obowiązku odrębnego składania deklaracji podatkowych miesięcznych i kwartalnych oraz ewidencji, poprzez nałożenie na podatników obowiązku składania deklaracji zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego obejmującego deklarację i ewidencję.