W pierwszym kwartale 2020 r. zlikwidowano 119 900 miejsc pracy, z czego 25%, czyli 30 000 w związku z COVID-19.

Na koniec I kwartału liczba pracujących była o 3,6% niższa niż w końcu IV kwartału 2019 r. Jak wskazuje GUS, taka sytuacja jest nietypowa. Od 2012 r. liczba pracujących w I kwartale była wyższa niż w IV kwartale roku poprzedniego.

GUS wskazuje, że likwidacja miejsc pracy w związku z COVID-19 dotyczyła niemal wyłącznie sektora prywatnego i była częstsza (aż 80% wszystkich zlikwidowanych etatów) w firmach zatrudniających mniej niż 50 osób.

Epidemia ma wpływ na polski rynek pracy. Jej skutkiem są zwolnienia oraz popularyzacja pracy zdalnej. Według najnowszych danych GUS, w skali całego kraju na koniec marca 2020 r. swoje obowiązki zdalnie wykonywało 11% pracujących.

Najczęściej przejście na pracę zdalną miało miejsce w Warszawie. W stolicy niemal co 6 pracownik wykonywał swoje obowiązki w ten sposób. W pozostałych regionach taka sytuacja odnosiła się do co 8-14 pracującego. W najmniejszym stopniu miała miejsce w regionach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim, gdzie na pracę zdalną został delegowany co 14 pracownik.

Z raportu GUS wynika, że ta forma pracy w skali całego kraju była stosowana w szerszym zakresie w sektorze publicznym niż prywatnym. Na koniec marca niemal co 6 pracujący w sektorze publicznym wykonywał pracę zdalnie, podczas gdy w sektorze prywatnym – co 12 pracujący.

Źródło:

www.stat.gov.pl