Ministerstwo Finansów poinformowało, że nową wersję aplikacji e-mikrofirma zostanie udostępniona w październiku 2020 r. Aplikacja ta umożliwi obsługę nowego JPK_VAT z deklaracją. Do aplikacji będzie możliwe zalogowanie za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji możliwe jest korzystanie z dotychczasowej desktopowej wersji.