W ramach wsparcia z PFR 2.0. skorzystają mikro, małe średnie i duże firmy z określonych branż. Największe wsparcie przewidziane jest dla dużych firm – przewidziano dla nich pomoc w łącznej wysokości ok. 25 mld zł. Cały system ma być zbliżony do tarczy funkcjonującej przy pierwszej fali pandemii, ale będą też pewne zmiany dotyczące szczegółowych warunków.

Jak poinformował Premier, w ramach tej pomocy przewidziane jest: (1) do 10 mld zł środków bezzwrotnych dla mikrofirm i MSP przekazane przez PFR za pomocą banków; (2) dostępna i szybka obsługa w kanałach elektronicznych, (3) subwencja uzależniona od spadku obrotów i w całości bezzwrotna pod warunkiem spełnienia określonych warunków – utrzymania firmy, zatrudnienia, (4) środki dla firm dla branż poszkodowanych przez drugą falę pandemii.

Pomoc będzie dotyczyć m.in. działalności związanej z: transportem pasażerskim, noclegami i kwaterunkiem, gastronomią, turystyką, obiektami sportowymi i kulturalnymi, a także niektórymi formami edukacji.

Wnioski będzie można składać od stycznia 2021 r.