Na stronach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zamieszczona jest informacja dotycząca Nowej Polityki Przemysłowej Polski, którą ma tworzyć 5 osi rozwojowych:

  1. cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych;
  2. bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych m.in. określonych wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
  3. lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów będzie trendem zapewniającym stabilność zdolności produkcyjnych Europy;
  4. Zielony Ład, który stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych;
  5. nowoczesne społeczeństwo – pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników

Ministerstwo zachęca przedsiębiorców do wypowiedzenia się w powyższej sprawie poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski.