Ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) zmienia brzmienie załączników nr 3 i 10 do VATU, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane według obniżonych stawek 5% i 8%. Nowa matryca stawek VAT ma uprościć system stawek i wyeliminować sytuacje, w których bardzo podobne do siebie towary są inaczej opodatkowane.

W prawidłowej klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT mają pomóc wydawane od 1.11.2019 r. wiążące informacje stawkowe. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której na wniosek podatnika klasyfikowany jest towar, usługa albo świadczenie kompleksowe oraz wskazywana jest stawka VAT lub zwolnienie. Wydane WIS przed 1.7.2020 r. będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po 30.6.2020 r.