Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Celem tego programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych. Wyszczególniono tu specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Jak wynika z dostępnych informacji, gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 50% kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym wskazanych usług specjalistycznych, dzięki czemu gminy będą mogły zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 29.3.2019 r., który sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny, Pracy i Pomocy Społecznej w terminie do 30.4.2019 r.

Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dl-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019