Celem uzyskania: – zezwolenia na zbieranie odpadów, – zezwolenia na przetwarzanie odpadów, – pozwolenia zintegrowanego oraz – pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów przedsiębiorca jest zobowiązany do odby