Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku, kiedy podatnik nie prowadzi ksiąg, powinno się ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Wysokość norm szacunkowych jest powiązana ze wskaźnikiem wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, który ogłasza cyklicznie Główny Urząd Statystyczny.

W rezultacie z 1.1.2021 wejdzie w życie rozporządzenie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25.11.2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2218), które określa wyższe niż w roku ubiegłym normy szacunkowe na 2021 r.