Normy dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Minister Finansów może określić normy dopuszczalnych ubytków niektórych albo wszystkich wyrobów akcyzowych, uwzględniając rodzaj wyrobów akcyzowych, specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, warunki techniczne i technologiczne, w tym środki transportu, występujące w danym przypadku. Projekt rozporządzenia wynika z wprowadzenia w tym samym czasie rozporządzenia w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych. Normy dopuszczalnych ubytków piwa i wyrobów winiarskich będą jednakowe dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie tymi wyrobami akcyzowymi.

Proponuje się wprowadzenie w polskich przepisach akcyzowych mechanizmu, który umożliwiłby podatnikowi rozliczanie ubytków magazynowych i transportowych piwa i wyrobów winiarskich według norm wynikających bezpośrednio z rozporządzenia, a nie jak dotychczas zgodnie z normami określonymi przez organ podatkowy. W przypadku piwa i wyrobów winiarskich zmiany ograniczą zakres określenia norm do sfery magazynowania i przemieszczania (obecnie są one ustalane przez naczelnika urzędu skarbowego).

Proponuje się również zastąpienie stosowanych w rozporządzeniu kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych