Trwają prace nad rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie określa normy szacunkowe na 2020 r., które są nieco niższe od obowiązujących w 2019 r.

Wysokość norm zależy od wskaźnika cen towarowej produkcji rolnej, który jest cyklicznie publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ceny te okazały się niższe, więc odpowiednio obniżone zostaną również normy szacunkowe. Prezes GUS komunikatem z 30.5.2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. (M.P. poz. 471) ogłosił, iż wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6 %). W konsekwencji minister uwzględniając wskaźnik dokonał zmian wysokości norm szacunkowych dochodu – zał. nr 2 do ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU). Normy te są nieco niższe niż obowiązujące obecnie. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.1.2020 r.