Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2116) zacznie obowiązywać od 1.1.2020 r. i wprowadza niższą stawkę akcyzy dla samochodów o napędzie hybrydowym spalinowo-elektrycznym.

Nowa stawka akcyzy w wysokości:

1) 1,55% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 2000 cm3 lub niższej, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

2) 9,3% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego w przedziale powyżej 2000 cm3 do 3500 cm3, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, a także w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.