Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1257) wprowadza zmianę dotyczącą konieczności gromadzenia przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego informacji niezbędnych do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Rozszerzono również listę wartości kodów dodatkowych uprawnień świadczeniobiorców możliwych do przekazania przez świadczeniodawców do NFZ.