Pomimo wyższego dofinansowania gminy nie zauważają większego zainteresowania programem „Czyste powietrze”. W kolejnym etapie programu zwiększa się dofinansowanie dla osób mniej zamożnych.

Dotację wyniesie do 60% poniesionych kosztów realizacji inwestycji, czyli aż o 7 tys. zł więcej w stosunku do podstawowego poziomu dofinansowania, maksymalnie 37 tys. zł. To rozwiązanie dla gospodarstw wieloosobowych o dochodach miesięcznych netto do 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych – do 1960 zł. Wymaga to jednak przedstawienia przez zainteresowanych zaświadczenia o wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydania przez urzędnika zaświadczenia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Problemem jest jednak to, że gminy nie posiadają możliwości potwierdzenia podanych we wnioskach dochodów. Do tego zweryfikowanie i rozpatrzenie wszystkich wniosków zajmie gminom sporo czasu. Program działa więc na dotychczasowych zasadach bez większych zmian, druga wersja programu nie zwiększa jego popularności.

W odpowiedzi na interpelację poselską jednej z posłanek, wiceminister klimatu i środowiska potwierdza, że prowadzone są prace nad kolejnym etapem programu „Czyste powietrze” (wersja 3.0). W kolejnym etapie dofinansowanie ma również objąć mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Wiceminister dodał też, że przygotowywana jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki niej możliwe będzie dokonywanie inwentaryzacji źródeł ciepła, źródeł spalania paliw do oraz źródła energii elektrycznej w budynkach.

Źródło:

https://www.prawo.pl/samorzad/dotacja-na-wymiane-pieca-tylko-z-zaswiadczeniem-o-dochodach,503952.html