Jeżeli dostawcy usług stron trzecich wbudowanych w stronę internetową wykorzystują zgromadzone tam dane do własnych celów, operator strony internetowej musi uzyskać na takie dalsze wykorzystanie zgodę użytkowników.

Ulrich Kelber, Federalny Rzecznik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, wzywa zatem operatorów do weryfikacji zamieszczanych treści stron trzecich i stosowanych mechanizmów śledzenia: „Dostawca wykorzystujący mechanizmy, takie jak Google Analytics, które prawnie wymagają zgody, musi pozyskać zgody użytkowników w sposób spójny z prawem ochrony danych osobowych. W tym kontekście okoliczność, że proste przekazanie informacji za pośrednictwem banerów cookie lub wstępnie aktywowanych pól wyboru nie działa w przypadku pozyskiwania zgody, powinna być teraz jasna. Każdy operator witryny powinien zatem zweryfikować, jakie usługi są wbudowane w jego stronę internetową i w razie potrzeby dezaktywować je do czasu zapewniania zgodności z prawem”.

W tym obszarze wsparcie można znaleźć w „Poradniku dla dostawców telemediów”, który został już opublikowany wiosną przez lokalne (związkowe) organy nadzorujące ochronę danych osobowych. Te wytyczne wskazują pod jakimi warunkami śledzenie aktywności użytkowników w Internecie jest możliwe. Wcześniejsze publikacje organów nadzorczych, na przykład dotyczące Google Analytics, z powodu znacznej zmiany stanu prawnego i samych procesów przetwarzania, nie mają już zastosowania.