Od 23.3.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 21.3.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 549).

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2017 r. i zakończy się przed 1.7.2019 r.

Dotyczy ono osób osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: PDOPrU), które nie mają obowiązku w roku podatkowym – za który ma być złożone zeznanie – do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Nowe przepisy obejmują również podatników uprawnionych podmiotowo do zwolnień na podstawie art. 17 ust. 1 PDOPrU (np. stowarzyszenia), którzy nie pełnili funkcji płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają zeznania „zerowe”).

Warto przypomnieć, że od tego roku wszyscy podatnicy CIT mają obowiązek składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (CIT-8) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co wymaga używania elektronicznych podpisów kwalifikowanych.