Wniosek o wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami składają prowadzący stacje demontażu, zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprowadzający do kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, a także podmioty wykonujące działalność leczniczą, które są wytwórcami odpadów. Było na to sześć miesięcy.

Rejestr ma ponad 40 tys. aktywnych wpisów. Każdy podlegał opłacie rejestrowej i rocznej – 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych podmiotów.

Za prowadzenie działalności bez wpisu grożą wysokie kary pieniężne – od tysiąca do miliona złotych.

—m.a.