Dobra wiadomość dla kredytobiorców wynika z Rozporządzenia, które Minister Finansów podpisał 27 marca. Ulga dotyczy kredytów udzielonych przed 15.1.2015 r. oraz dochodów (przychodów) uzyskanych między 1.1.2019 r. a 31.12.2021 roku. Resort zachwala, że „jest to kontynuacja korzystnych rozwiązań podatkowych dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy (w tym dla tzw. 'frankowiczów’)”.

Według nowych przepisów PIT nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) z tytułu:

– umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także

– ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej („frankowicze”).

Ważne, że mają to być kredyty udzielone przez podmioty do tego uprawnione – w tym przede wszystkim podlegające nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, bądź uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw.

Resort przypomina, że jeśli ktoś złożył już deklarację z uwzględnieniem tych przychodów, to powinien złożyć korektę – papierowo lub elektronicznie.