Nauczyciele chcą siąść do stołu z ministerstwem

Tym razem od nauczycielskich związków dostało się Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z rozporządzeniem o pracy nauczycieli szkół artystycznych (muzycznych i plastycznych). Nie dość, że opublikowano je bardzo późno (projekt wchodzących od września przepisów trafił do konsultacji dopiero 20 lipca), to polecono je opiniować w trzy tygodnie.

– To ewidentne złamanie prawa. Art. 4 ust. 2 Karty nauczyciela mówi jasno, że projekty mają być uzgadniane, a nie opiniowane – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceszef Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie ZNP zwrócił się do kierownictwa resortu kultury, by po 20 sierpnia wyznaczyć spotkanie, na którym obie strony będą mogły pochylić się nad przygotowanym projektem rozporządzenia. „Prośba o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni nie jest możliwa do spełnienia" – piszą do ministerstwa związkowcy.

Nowe zasady pracy nauczycieli (nie tylko szkół artystycznych, ale też powszechnych) to już od kilku miesięcy kość niezgody między Ministerstwem Edukacji Narodowej a nauczycielami. Od września każda z 23 tys. szkół ma opracować własne wytyczne, na podstawie których MEN będzie oceniał ich pracę. Od wystawionej oceny będzie uzależniony ich awans zawodowy, a także wynagrodzenie.

Nauczyciele obawiają się jednak, że taka ocena będzie stronnicza i uzależniona od sympatii dyrektora. Dlatego już od wielu miesięcy apelują do MEN, by wycofało się z tych rozwiązań.

W szkołach artystycznych przy ocenie pod uwagę będą brane między innymi kultura języka nauczyciela, innowacyjny sposób prowadzenia zajęć, publikacje w poważnych pismach oświatowych, a także wykorzystywanie w pracy w szkole własnego warsztatu artystycznego.

Uwzględniana ma być także indywidualna praca z uczniem, a przy tym umiejętność współpracy z rodzicami podczas np. wspólnych imprez.

Nauczyciele narzekają również, że nadal nie ma rozporządzenia regulującego zasady oceniania w szkołach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości.

Z naszych informacji wynika, że ma ono być gotowe dopiero za kilka tygodni.

—Joanna Ćwiek
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności