Klauzula porządku publicznego stanowi powszechnie znaną na świecie i przyjmowaną we wszystkich (lub prawie wszystkich) porządkach prawnych podstawę uchylenia orzeczenia arbitrażowego w wyniku wniesienia skargi Zob. art. 34 ust. 2 lit. b pkt ii) Ustaw