Ze zgłoszenia wynika, że powstałe zdarzenie jest związane z wprowadzeniem zmian związanych z wydajnością w środowisku teleinformatycznym. Do naruszenia poufności danych osobowych klientów spółki doszło w nocy z 15 na 16 kwietnia 2020 r., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzi obecnie działania mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia oraz czy przetwarzanie danych osobowych klientów Spółki odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Więcej wskazówek UODO dotyczących zmniejszenia ryzyka kradzieży tożsamości dostępnych jest w materiałach:

  • Co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości? https://uodo.gov.pl/pl/138/1222 
  • Warto wiedzieć, jak minimalizować ryzyko kradzieży tożsamości https://uodo.gov.pl/pl/138/1267