Nakaz zakrywania ust i nosa także w obrębie części wspólnych nieruchomości