Usługa Twój e-PIT

Główną zmianą jest to, że osoby składające PIT-37 i PIT-38, czyli pracownicy najemni oraz osoby żyjące z tzw. kapitałów pieniężnych, będą mogły skorzystać z gotowego formularza, który wypełni za nich urząd skarbowy. Nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie. Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38, które 15 lutego udostępnione zostanie w serwisie podatki.gov.pl. W przygotowanym e-PIT będą informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego podatnika, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP) – automatycznie będzie wskazana organizacja wybrana we wcześniejszym roku podatkowym. Dane te możesz uaktualnić.

Twój e-PIT podatnik może:

1) zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

2) poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcę przekazać 1% podatku),

3) uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia).

Twój e-PIT można też odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli podatnik nic nie zrobi z zeznaniem PIT, które zostało przygotowane i nie rozliczy się samodzielnie z urzędem skarbowym, to 30.4.2019 r. Twój e-PIT uznany zostanie za zaakceptowany.

Wcześniejszy zwrot podatku

Od 2019 roku obowiązuje krótszy termin na zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych. Termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zostanie ono (zeznanie lub korekta) złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Kwota wolna od podatku

Za 2018 r. kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł. Podatnicy, których dochód nie przekroczył tej kwoty, w zasadzie nie zapłacą podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku dochodowego w kolejnych progach podatkowych jest malejąca i jest uzależniona od osiąganego dochodu. Maleje ona od kwoty 8 000 zł aż do zera dla osób, u których dochody przekroczyły 127 000 zł.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

W latach wcześniejszych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik wspólnie z małżonkiem bądź osoba samotnie wychowująca dziecko, rozliczyć mogły się tylko wówczas, gdy w terminie złożyły swoje zeznanie podatkowe, tj. do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, za który składały zeznanie. Po zmianie takie osoby, także po 30 kwietnia nie będą traciły możliwości wspólnego rozliczenia się.

Działalność nierejestrowana

Od kwietnia 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące prawa przedsiębiorców, które umożliwiają prowadzenie działalności nierejestrowanej. Dotyczy to sytuacji, w której miesięczny przychód osoby prowadzącej samodzielnie działalność nie przekracza połowy najniższego wynagrodzenia, czyli w minionym roku 1 050 zł. Jednak możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej dotyczy tylko osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od 30.4.2018 r., nie prowadziły firmy. Zatem taki podatnik nie musi rejestrować działalności, odprowadzać składek na ZUS ani zaliczek na poczet podatku dochodowego. Jednak musi z tytułu tych dochodów rozliczyć podatek dochodowy w zeznaniu rocznym. Osoby, które takie przychody osiągały w 2018 r., będą musiały je rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36.

Warto zauważyć, że w 2019 r. kwota najniższego wynagrodzenia jest wyższa i wynosi 2 250 zł, w konsekwencji ten próg przychodów dotyczący działalności nierejestrowanej wynosi miesięcznie 1 125 zł.