Najważniejsze zmiany w akcyzie uchwalone przez Sejm

Uszczelnienie systemu podatkowego dotyczy obrotu: alkoholem etylowym skażonym, suszem tytoniowym, wyrobami energetycznymi, paliwami opałowymi i żeglugowymi.

Będą opodatkowane akcyzą zmiany konstrukcyjne pojazdu, które powodują, że przywożony do kraju pojazd wcześniej zarejestrowany jako ciężarowy (nie podlegający akcyzie) zamienia się w samochód osobowy.

Ponadto uchwalono zmiany w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Dotyczą one możliwości dokonania zmiany wydanej decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej (WIA), okresu ważności decyzji WIA, możliwości przedłużenia tego okresu na wniosek podmiotu posiadającego WIA, rozszerzenia mocy wiążącej decyzji WIA na podmiot, na rzecz którego WIA jest wydawana. Obecnie nie ma określonego terminu ważności WIA. Wprowadzony art. 7d ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, że WIA będzie ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania. Organ podatkowy, na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, złożony nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności, będzie mógł, w drodze decyzji, przedłużyć okres ważności WIA na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

Zmiany dotyczą też obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej (od 1 stycznia 2022 r.) oraz obowiązku składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1.7.2021 r. (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej). Zmiana ta przewiduje automatyzację obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności