Do limitu dochodów 112 tys. zł, po przekroczeniu którego rodzic jedynaka nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy wliczyć nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop – wyjaśnił dyrektor KIS.

Pytanie zadała podatniczka, która rozliczając się z PIT za 2017 r. wspólnie z mężem, nie skorzystała z ulgi prorodzinnej na dorosłą, studiującą córkę. Powodem było to, że łączne dochody małżonków przekroczyły limit 112 tys. zł. W związku z przejściem na emeryturę kobieta dostała w 2017 r. odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Mąż również dostał nagrodę – jubileuszową za 30 lat pracy.

Kobieta chciała jednak skorygować zeznanie, bo uważała, że ani wspomniane nagrody, ani ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ani odprawa emerytalna nie powinny być wliczane do dochodu na potrzeby ulgi prorodzinnej. Uważała, że są to dodatkowe, fakultatywne składniki wynagrodzenia, wypłacane tylko w określonych okolicznościach. Nie powinny więc być traktowane jak zwykła pensja.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na art. 12 ustawy o PIT, zgodnie z którym przychodem ze stosunku pracy są „wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty”. Nie ma przy tym znaczenia źródło ich finansowania. Zarówno więc nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystanie urlopu, jak też odprawa emerytalna są traktowane jak przychód ze stosunku pracy – wyjaśnił dyrektor KIS. ©℗

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.275.2018.2.AK

Mariusz Szulc