Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał na dzieci do 8. roku życia w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły. Do dziś brak informacji, czy zostanie przedłużony.

Obecnie rodzice mogą skorzystać jedynie z zasiłku opiekuńczego „standardowego”, którego w ciągu roku przysługuje 60 dni na dziecko.