Nominacje na członka Rady otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych.

Zadania Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju

Do zadań będzie należało:

  • identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju,
  • opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju (Rada będzie mogła zapraszać na swoje posiedzenia osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w jej pracach),
  • inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju,
  • podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.

Założenia Planu dla Pracy i Rozwoju

Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera szereg konkretnych propozycji oraz nowych możliwości dla biznesu ujętych w pięciu kluczowych filarach:

  • troska o zachowanie istniejących oraz pomysły na tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wsparcie inwestorów,
  • przeniesienie administracji do sieci,
  • tworzenie przyjaznego prawa,
  • dialog i wspólne działanie z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, partnerami społecznymi.

Plan dla Pracy i Rozwoju to strategia pomocy obejmująca trzy kluczowe obszary. Poza narzędziami bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców potrzebujących pomocy w bieżącej działalności Plan przewiduje pakiet pt. „Nowy kierunek”. Inicjatywy ujęte w tym obszarze mają na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w dostosowaniu się do aktualnych potrzeb rynku. Na wsparcie mogą liczyć też osoby, które straciły pracę i poszukują odpowiednich szkoleń lub też mają na siebie pomysł i pragną założyć działalność gospodarczą.

Trzecim filarem w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju jest Impuls Rozwojowy. Chcemy nim wesprzeć przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i modernizować się. Pobudzenie inwestycji krajowych, eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne i przeciąganie kapitału zagranicznego do naszego kraju to kluczowe wyzwania w obliczu zmian czekających światową gospodarkę.

Źródło:

gov.pl