Rynek pracy w ostatnich latach bardzo się zmienił, dlatego resort pracy planuje wprowadzić nowe rozwiązania w jego obszarze.

Planowane prace

Zaplanowano prace nad nowymi rozwiązaniami związanymi z rynkiem pracy, m.in. założeniami do ustawy o wsparciu zatrudnienia oraz nowelizacji ustawy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców.

Podczas posiedzenia RRP omówiono także projekt planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2021.

Sytuacja na rynku pracy

Według danych Eurostatu w grudniu 2020 r. Polska była, po Czechach, drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia 3,3%. Według danych GUS w styczniu 2021 r. odnotowana została poprawa koniunktury w większości badanych obszarów gospodarki.

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort pracy do 19 lutego 2021 r. przyznano wsparcie dla 6,8 mln miejsc pracy ograniczając znacznie skalę wpływu kryzysu na sytuację przedsiębiorstw i pracowników, a tym samym na sytuację polskich gospodarstw domowych.

Formy wsparcia udzielane polskim przedsiębiorcom w celu ochrony miejsc pracy

Podczas posiedzenia omówiono dotychczasowe formy wsparcia jakie są udzielane polskim przedsiębiorcom w celu ochrony miejsc pracy.

Dzięki tarczy branżowej uruchomionej 19 grudnia 2020 r. branże, które od początku wybuchu pandemii borykają się z największymi ograniczeniami działalności, tj. gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej, otrzymują dodatkowe wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią.

W ramach tarczy branżowej przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł. Do 18 lutego 2021 r. ponad 33 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o pomoc w tym instrumencie. Przedsiębiorcy mogą wystąpić o pomoc do 28 lutego 2021 r., a w ramach nowych branż wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów do 31 marca 2021 r.

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych 48 branż mogą korzystać z jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 tys. zł. Instrument ten przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców, również tych, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Wnioski o dotację można składać do 31 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu praca.gov.pl. Do 18 lutego 2021 r. złożono ponad 56 tys. wniosków.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Źródło:

gov.pl