Informacja ze strony https://www.gov.pl/web/rozwoj/juz-ponad-694-mld-zl-trafilo-do-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy-antykryzysowej:

Z tarczy antykryzysowej przyznano już m.in.:

 • 521 595 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 2 599 536 041 zł (stan na 13.05.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 2 847 226 111 zł (stan na 13.05.2020);
 • 318 899 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 642 469 880 zł (stan na 13.05.2020);
 • 583 231 740 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego (stan na 13.05.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 000 000 mln zł (stan na 13.05.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 3 749 109 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 24 641 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 013 750 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 116 593 – dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 750 602 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 149 352 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 59 368 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 634 803 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Źródło: www.gov.pl