Informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/rozwoj/dane-dot-odczytu-indeksu-pmi-za-lipiec-w-polskim-sektorze-przemyslowym–-komentarz-mr


Miesięczny wzrost głównego wskaźnika (+5,6 pkt) był jednym z silniejszych w historii badań. Był to jednocześnie zdecydowanie lepszy wynik od oczekiwań analityków. Poprawa wskaźnika w innych państwach naszego regionu, tj. w Czechach i na Węgrzech była zdecydowanie wolniejsza, odpowiednio o +2,1 pkt. oraz +3,4 pkt.

W ogólnej ocenie IHS Markit w lipcu warunki gospodarcze w polskim sektorze wytwórczym uległy poprawie. Znoszenie ograniczeń zaowocowało wznowieniem działalności przedsiębiorstw, dzięki czemu wzrosły: produkcja, nowe zamówienia, eksport oraz aktywność zakupowa.

Wzmożony napływ nowych zleceń odnotowano zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Z drugiej zaś strony, w lipcu br. pomimo poprawy produkcji przemysłowej kontynuowany był zniżkowy trend poziomu zatrudnienia. Warto tu jednak zaznaczyć, że rozpoczął się on długo przed wybuchem pandemii, a obecne tempo jego redukcji było najwolniejsze od pięciu miesięcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj