MR: Aktualizacja rozporządzenia dotyczącego handlu w galeriach