Ministerstwo Finansów poinformowało, że do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas online do urzędu skarbowego, w którym się rozliczają. W sprawie złożonych wniosków będą podejmowane przez urząd skarbowy indywidualnie decyzje.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji w branży gastronomicznej i restauracyjnej, ministerstwo nie zdecydowało się ponownie przedłużyć terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Zatem od 1.1.2021 r. branże restauracyjna i gastronomiczna powinny stosować kasy online. Ministerstwo poinformowało, że w obecnej sytuacji można jednak indywidualnie wnioskować o odroczenie zakupu kasy online do urzędu skarbowego. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do końca roku. We wniosku konieczne jest wskazanie terminu, w którym nastąpi zakup kasy.

Na podstawie art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może na wniosek podatnika odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania.