Przez witrynę, którą uruchomiło Ministerstwo Rozwoju, każdy obywatel będzie mógł zgłosić swoje pomysły w jednym z czterech obszarów – priorytetowych w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy:

  • Odporne społeczeństwo,
  • Odporne państwo,
  • Odporne środowisko,
  • Odporna gospodarka.

Plan ma pomóc odbudować polską gospodarkę po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Nie chodzi jednak tylko o niwelowanie już poniesionych strat. Reformy, które zostaną przeprowadzone przy tej okazji, pozwolą zmodernizować gospodarkę tak, by była odporna na potencjalne wstrząsy w przyszłości.

Plan jest pochodną Europejskiego Instrumentu Odbudowy, czyli wartego 750 mld euro programu, który stanowi uzupełnienie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Rząd chce wypracować założenia KPO, a dzięki temu być może Polska będzie gotowa do przyjęcia pieniędzy z europejskiego Funduszu.

Nad programem już od niemal dwóch miesięcy pracuje Ministerstwo Gospodarki, które proponuje, by program objął projekty m.in. z zakresu: innowacji, cyfryzacji, zielonej gospodarki czy instrumentów wspierających samorząd terytorialny. W toku prac już powstało 86 projektów, które mają wejść w skład KPO.

Projekty przygotowane przez resort dotyczą m.in. obszarów: mikroelektroniki, wsparcia produkcji leków i stworzenia hubu biotechnologicznego, budowy sieci fabryk uczących, rozwoju sektora kosmicznego i obserwacji ziemi