Możliwość pozwania gminy do sądu cywilnego przez placówkę prywatną w sprawie zaniżenia dotacji