Przedsiębiorcy bali się konsekwencji w przypadku pomyłki przy podawaniu numeru NIP oraz wskazywali na utrudnienia w prowadzeniu ewidencji elektronicznej w przypadku uznania paragonu z NIP-em za fakturę uproszczoną. Rzecznik MŚP wystąpił w tej sprawie do Ministra Finansów.
Minister wyjaśnił, że jeśli kwota faktury nie jest wyższa niż 450 zł brutto (100 euro), to paragon z numerem NIP należy traktować jako fakturę uproszczoną i dodatkowo „zwykłej” faktury się już nie wystawia. Co z ewidencjonowaniem w takim razie? W tej sytuacji, jako kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, należy podać kolejny numer paragonu.

Ponieważ wiele obaw budziło podanie błędnego numeru NIP, minister odniósł się też do tej kwestii. Resort potwierdził, że można wystawić notę korygującą do faktury wystawionej do paragonu (lub paragonu fiskalnego traktowanego jak faktura uproszczona), jeśli popełniono błąd w numerze NIP nabywcy. Jako błąd należy w tym przypadku rozumieć oczywistą pomyłkę, np. przestawienie cyfr, wpisanie jednej błędnej cyfry, albo brak jednej cyfry w całym numerze.

W tej sytuacji należy wystawić fakturę z takim samym błędnym NIP-em (z paragonu), a potem – do niej – notę korygującą już z prawidłowym numerem. Tej procedury nie można zastosować, gdy na paragonie nie ma w ogóle numeru, albo podany kompletnie błędny numer (np. składający się z samych „9”), albo też numer innego podatnika.