Ministerstwo pochwaliło się też projektami, uchwalonymi w poprzedniej kadencji parlamentu, czyli: Pakietem MŚP, Pakietem Przyjazne Prawo, ustawą antyzatorową, ustawą dot. zarządu sukcesyjnego, czy Polską Strefą Inwestycji. W styczniu wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych.
Ciekawe są liczby, przedstawione przy okazji podsumowania przez Ministerstwo Rozwoju. Dane opisują wybrane projekty MR.

Wartość pomocy przyznanej dzięki tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej wyniosła 140, 12 mld zł, a wartość inwestycji deklarowanych w Polskiej Strefie Inwestycji to 26,9 mld złotych. W tej strefie pojawiły się 11 592 nowe miejsca pracy. W CEIDG zarejestrowanych jest 2,55 mln firm, a 285 070 podmiotów korzysta z Małego ZUS-u Polus. Dzięki nowej ustawie ustanowiono 18 tys. zarządców sukcesyjnych. Z ulgi badawczo-rozwojowej skorzystało 2437 firm, a aktywnych bonów turystycznych jest już milion. Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosi 1 734 145 kW.

Mamy też dane dotyczące stanu polskiej gospodarki. W II kwartale PKB spadł o 8,2 proc. w ujęciu rocznym, a MR komentuje, że oczekiwany spadek miał sięgnąć około 10 proc. Na tle średniej UE (-13,9 proc.) Polska jet szóstą gospodarką z najmniejszym spadkiem w II kwartale – przed Polską są: Irlandia, Litwa, Finlandia, Estonia i Szwecja. Zdaniem analityków MR spadek PKB w całym roku może wynieść ok. 4 proc., a w 2021 oczekiwany jest wzrost na poziomie ok. 4 proc. Według analityków MR Polska gospodarka poziom sprzed pandemii ma osiągnąć na koniec 2021 roku.