Informacja na: https://www.gov.pl/web/finanse/do-13-lipca-zglos-dane-do-crbr

Kto zgłasza i aktualizuje dane w CRBR

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Jak zgłosić dane do CRBR

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR (patrz: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/)

Informacje o CRBR

Informacje nt. CRBR znajdują się na:

  • portalu podatki.gov.pl (patrz: https://www.podatki.gov.pl/crbr/),
  • stronie Ministerstwa Finansów (patrz: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych),
  • portalu biznes.gov.pl (patrz: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-z-o-o/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-dla-osob-kontrolujacych-spolki-handlowe#5).